Mädättämöiden seuranta Helsingin kaupungin jätevedenpuhdistamoilla mädätysprosessin toiminnan tehostamiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
153 s. + liitt. 50
Series
Description
Supervisor
Määttä, Raimo|Markkanen, Pertti
Keywords
Other note
Citation