Konepajatuotteiden tuotetiedonhallinnan kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 70 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Tuotetiedonhallinta- eli PDM-järjestelmillä hallitaan kaikkea tuotteeseen liittyvää tietoa koko tuotteen elinkaaren ajan. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi erilaiset dokumentit, nimikkeet ja tuoterakenteet. Tässä diplomityössä on tutkittu tuotetiedonhallintaa ja tuotetiedonhallintajärjestelmiä, niiden merkitystä yrityksille sekä erityisesti PDM-projektin käynnistämistä konepajateollisuudessa. Käytännön ongelmana oli Rocla Oyj:n tuotetiedonhallinnan kehittäminen. PDM-järjestelmän hankkiminen ja käyttöönotto on aina vaativa projekti, jossa perehdytään syvällisesti yrityksen keskeisiin liiketoimintaprosesseihin. PDM-projektin laajuus ja kesto vaihtelevat suuresti yrityksen lähtötilanteista riippuen. Mikäli yrityksen sisäiset prosessit ja toimintatavat ovat kunnossa, keskittyy projekti enemmän PDM-järjestelmän tekniseen käyttöönottoon, mutta usein toimintatavoissa ja kulttuurissa on paljon kehittämistä. Tällöin PDM-projektin luonne on teknisen järjestelmäprojektin lisäksi merkittävissä määrin toiminnan kehittämisprojekti. PDM-toimittajaa valittaessa kannattaa ensin laatia yrityksen tuotetiedonhallinnan nykytilan analyysi. Analyysin pohjalta laaditaan tarjouspyynnöt. Yksityiskohtaisesti laadittuun tarjouspyyntöön on myös toimittajien helppo vastata täsmällisesti, jolloin jo projektin alussa voidaan kartoittaa yrityksen PDM-projektin yksilölliset erityispiirteet.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Sarkkinen, Kyösti
Keywords
product data management, tuotetiedonhallinta, dokument management, PDM, item, dokumentinhallinta, item structure, nimike, BOM, tuoterakenne, data base, tuotekehitysprojekti, metainformation, tietokanta, metatieto
Other note
Citation