The effects of technological change on organization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Tuotekehitys / Projektiliiketoiminta
Mcode
K3001
Degree programme
Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
37+15
Series
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Lehtinen, Jere
Matinheikki, Juri
Keywords
laadullinen tutkimus, framing- teoria, TAM2, organisaatio, teknologian implementointi
Other note
Citation