Tutkimus- ja tuotekehityspanoksen vaikutus Suomen teollisuuden kehitykseen tarkasteltuna teollisuuden systeemimallin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
45
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Keywords
Other note
Citation