An agile approach to software configuration management: A framework for designing and adopting an agile SCM process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
( 9 ) + 111
Series
Abstract
Ketterät menetelmät ovat saavuttaneet suosiota nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä. Ketteryydessä on etunsa, mutta se tuo myös mukanaan uusia haasteita. Tämä diplomityö tutkii, kuinka ketterä ohjelmistokehitysprosessi vaikuttaa konfiguraation hallintaprosessiin. Tavoitteena on luoda ketterään kehitykseen soveltuva malli, joka auttaa prosessin luomisessa, käyttämisessä ja ylläpitämisessä. Huomio keskittyy tehokkaan konfiguraation hallintaprosessin suunnitteluun kirjallisuuden hyväksi havaittujen käytäntöjen ja ympäristön vaatimusten pohjalta. Työ myös korostaa käyttöönottoa ja jatkuvaa prosessin parannusta. Konfiguraation hallinnan vaatimukset kerättiin haastatteluiden avulla kohdeyrityksestä ja uusia käytäntöjä sovellettiin käytännön projektissa. Käytäntöjen toimivuutta arvioitiin ja mallia muutettiin kokemuksien mukaan. Vaikka mallin vaatimukset ovat peräisin kohdeyrityksen ympäristöstä, malli on suunniteltu niin yleiseksi, että se sopii sovellettavaksi myös muissa ympäristöissä.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Salin, Sari
Keywords
software configuration management (SCM), ohjelmistokonfiguraation hallinta, agile methods, ketterät menetelmät, software process, ohjelmistoprosessi, process improvement, prosessin kehitys, project management, projektinhallinta, software testing, ohjelmistotestaus, build management
Other note
Citation