Interference Management Techniques for Cellular Wireless Communication Systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2013-07-05
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
106 + app. 87
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 108/2013
Abstract
The growing demand for higher capacity wireless networks can be met by increasing the frequency bandwidth, spectral efficiency, and base station density. Flexible spectrum access, multiantenna, and multicarrier techniques are key enablers in satisfying the demand. In addition, automation of tasks related to network planning, optimization, interference management, and maintenance are needed in order to ensure cost-efficiency. Effective, dynamic, and automated interference management tailored for bursty and local data traffic plays a central role in the task. Adjacent channel interference (ACI) management is an enabler for flexible spectrum use and uncoordinated network deployments. In this thesis the impact of ACI in local area time division duplex (TDD) cellular systems is demonstrated. A method is proposed where the transmitters optimize their transmitted spectral shape on-line, such that constraints on ACI induced by power amplifier non-linearity are met. The proposed method increases the fairness among spectrum sharing transceivers when ACI is a limiting factor. A novel interference-aware scheduling technique is proposed and analyzed. The technique manages co-channel interference (CCI) in a decentralized fashion, relying on beacon messages sent by data receivers. It is demonstrated that the proposed technique is an enabler for fair spectrum sharing among operators, independent adaptation of uplink/downlink switching points in TDD networks, and it provides overall more fair and spectrally efficient wireless access. Especially, the technique is able to improve the cell-edge throughput tremendously. New services are emerging that generate local traffic among the users in addition to the data traffic between the users and the network. Such device-to-device (D2D) traffic is effectively served by direct transmissions. The thesis demonstrates the possibilities for allowing such direct D2D transmissions on a shared band together with the cellular communication. It is shown that interference management is needed in order to facilitate reliable and efficient shared band operation. For this purpose, three methods are proposed that provide interference aware power control, interference aware multiuser and multiband resource allocation, and interference avoiding spatial precoding. It is shown that enabling direct transmission itself provides most of the gains in system capacity, while the interference management schemes are more important in promoting fairness and reliability.

Langattomien tietoliikenneverkkojen käyttö kasvaa erittäin nopeasti mobiilien internet-palvelujen ja älykkäiden päätelaitteiden suosion myötä. Järjestelmien tiedonsiirtokapasiteettiä voidaan lisätä kasvattamalla kaistanleveyttä, spektritehokkuutta ja tukiasemaverkon tiheyttä. Kehityksen mahdollistaa mm. joustava taajuuksien käyttö ja moniantenni- ja monikantoaaltotekniikat. Lisäksi radioverkkojen suunnitteluun, optimointiin, ylläpitoon ja interferenssinhallintaan liittyvien tehtävien automatisoinnilla voidaan pienentää verkko-operaattoreiden kustannuksia. Tässä hetkellisen ja paikallisen tietoliikenteen tehokas, dynaaminen ja automatisoitu interferenssinhallinta on keskeisessä asemassa. Viereisen kanavan interferenssin hallinta mahdollistaa osaltaan joustavan spektrinkäytön ja koordinoimattoman verkkojen asennuksen. Väitöskirjassa on analysoitu viereisen kanavan interferenssin vaikutusta aikajakoiseen dupleksilähetykseen perustuvien paikallisten radioverkkojen toimintaan. Lisäksi väitöskirjassa on kehitetty menetelmä, jolla voidaan hallita interferenssiä reaaliaikaisesti. Menetelmä maksimoi lähetetyn signaalin spektritehokkuuden siten, että tehovahvistimen epälineaarisuuden aiheuttama viereisen kanavan interferenssi on rajoitettu. Väitöskirjassa on kehitetty ja analysoitu uudenlainen interferenssitietoinen lähetysten ajoitustekniikka. Tekniikka hallitsee reaaliaikaisesti ja hajautetusti saman kanavan interferenssiä vastaanottimien lähettämien majakkasignaalien avulla. Esitetyt simulaatiot osoittavat, että tämä mahdollistaa operaattoreiden välisen taajuuskaistojen jaon, ja alas- ja yloslinkkien aikajaon joustavan säädön. Tämän lisäksi on mahdollista saavuttaa korkeampi yleinen spektritehokkuus. Erityisesti tiedonsiirtonopeus solujen reunoille kasvaa esitetyn tekniikan avulla huomattavasti. Uudenlaiset tietoliikennepalvelut lisäävät laitteidenvälisen paikallisen tietoliikenteen määrää. Spektrinkäytön kannalta tämä liikenne on tehokkainta lähettää suoraan laitteesta toiseen. Väitöskirjassa on tutkittu joustavaa spektrinkäyttöä suorien laitteidenvälisten lähetysten ja soluverkon välillä. Interferenssin hallinta takaa luotettavan ja tehokkaan spektrin yhteiskäytön. Tätä varten väitöskirjassa on kehitetty kolme menetelmää, jotka perustuvat tehonsäätöön, lähetysten ajoitukseen ja moniantennilähetykseen.
Description
Supervising professor
Koivunen, Visa, Academy Prof., Aalto University, Finland
Thesis advisor
Koivunen, Visa, Academy Prof., Aalto University, Finland
Keywords
interference management, adjacent channel interference, co-channel interference, device-to-device communication, interference-aware scheduling, interferenssin hallinta, soluverkko, interferenssitietoinen aikataulutus
Other note
Parts
  • [Publication 1]: P. Jänis, V. Koivunen, O. Tirkkonen, and K. Hugl. Adjacent channel interference between asynchronous TDD cellular networks. In IEEE Vehicular Technology Conference, VTC Spring 2009, Barcelona, Spain, pp. 1–5, April 2009.
  • [Publication 2]: P. Jänis, V. Koivunen, and M. Nentwig. Optimizing spectral shape under general spectrum emission mask constraints. In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC 2009, Tokyo, Japan, pp. 107-111, September 2009.
  • [Publication 3]: P. Jänis, C. Ribeiro, and V. Koivunen. Interference Aware Radio Resource Management for Local Area Wireless Networks. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2011, article ID 921623, pp. 1–15, 2011.
  • [Publication 4]: P. Jänis, C. Ribeiro, and V. Koivunen. On the Performance of Flexible UL-DL Switching Point in TDD Wireless Networks. In IEEE GLOBECOM Workshop on Femtocell Networks, FEMnet 2011, Houston, USA, pp. 1–5, December 2011.
  • [Publication 5]: P. Jänis, C. Ribeiro, and V. Koivunen. Flexible UL-DL Switching Point in TDD Cellular Local AreaWireless Networks. ACM/Springer Journal on Mobile Networks and Applications (MONET), vol. 17, no. 5, pp. 695–707, October 2012.
  • [Publication 6]: P. Jänis, C.-H. Yu, K. Doppler, C. Ribeiro, C. Wijting, K. Hugl, O. Tirkkonen, and V. Koivunen. Device-to-device communication underlaying cellular communications systems. International Journal of Communications, Network and System Sciences, vol. 2, no. 3, pp. 169–178, June 2009.
  • [Publication 7]: P. Jänis, V. Koivunen, C. Ribeiro, J. Korhonen, K. Doppler, and K. Hugl. Interference-aware resource allocation for device-to-device radio underlaying cellular networks. In IEEE Vehicular Technology Conference, VTC Spring 2009, Barcelona, Spain, pp. 1–5, April 2009.
  • [Publication 8]: P. Jänis, V. Koivunen, C. Ribeiro, K. Doppler, and K. Hugl. Interference-avoiding MIMO schemes for device-to-device radio underlaying cellular networks. In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC 2009, Tokyo, Japan, pp. 2385-2389, September 2009.
Citation