Taivutuspalkin staattisen ja dynaamisen stabiilisuuden yhteisvaikutuksesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1955
Major/Subject
Koneenrakennuksen konstruktiivinen linja
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Description
Supervisor
Laasonen, Pentti
Keywords
Other note
Citation