Kirjallisuuden perusteella suoritettu tutkimus itsetasautuvien vaaituskojeiden rakenteesta, toiminnasta ja tarkkuudesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
98 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Tikka, M.
Keywords
Other note
Citation