Increasing the capacity and shortening the throughput time of stator core manufacturing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 70 s. + liitt. 14
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty ABB Oy Sähkökoneiden Induktiokoneet-tulosyksikölle. Työssä tutkitaan staattoripakettien valmistuskapasiteetin kasvattamista ja valmistuksen läpäisyajan lyhentämistä. Läpäisyajan lyhentämisen ja kapasiteetin kasvattamisen tutkimisessa on asetettu pääpaino nykyisten työmenetelmien kehittämiselle ja käsityön määrän vähentämiselle. Staattoripaketinvalmistusosaston nykyiset tilat ovat ahtaat. Tuuligeneraattorien kokoonpanon siirtyessä pois Pitäjänmäen tehtaalta vapautuu staattoripaketinvalmistuksen käyttöön uudet suuremmat tilat. Näihin tiloihin on suunniteltu uusi layout, joka on tyypiltään tuotelinja- ja solulayoutin välimuoto. Staattorilevyjen ladonnan automatisointi vaatii nykyisten ladontatuurnien muokkaamisen sekä robotin hankkimisen sähkölevyjen käsittelyyn. Hitsauksen robotisoiminen täysin vaatii konstruktiomuutoksia toiseen pääkonetyyppiin sekä hitsauskiinnittimen hankkimisen. Nykyisen robottihitsausaseman kapasiteetti ei riitä tulevaisuuden tuotantomäärille, vaan uuden robottihitsausaseman hankkiminen on välttämätöntä. Nykyisin käytössä oleva sorvi on vanhanaikainen ja kapasiteetiltaan riittämätön tulevaisuudessa. Sorvin korvaaminen nykyaikaisemmalla mahdollistaa kapasiteetin kasvun ja laadun paranemisen. Kapasiteetin kasvattamiseen vaadittavat investoinnit ovat kannattavia. Säästöt syntyvät käsityön määrän vähentymisen myötä. Kapasiteetin kasvun avulla ABB Oy Sähkökoneet pystyy säilyttämään kilpailukykynsä tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Taskinen, Antti
Keywords
theory of constraints, kapeikko-ohjaus, capacity planning, kapasiteetin suunnittelu, layout planning, layoutsuunnittelu, stator core manufacturing, staattoripaketinvalmistus
Other note
Citation