Tilankäyttö työympäristöissä etätyön yleistyessä

No Thumbnail Available
Files
Viljakainen_Priska_2024.pdf (519.55 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-19
Department
Major/Subject
Rakennettu ympäristö
Mcode
ENG3044
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
21
Series
Abstract
Etätyöskentely on yleistynyt 2000-luvulla valtavasti, erityisesti vuoden 2020 covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen. Siitä on seurannut muun muassa toimistotilojen vajaakäyttöasteen kasvua. Yleistynyt etätyöskentely tarkoittaa sitä, että kiinteistöalan tulee reagoida vähenevään toimistotilojen tarpeeseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida, millainen toimistomalli vastaa parhaiten nykyisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin, kuten joustavuuteen, ergonomisuuteen ja ekologisuuteen. Tutkimuksen toisessa luvussa syvennytään etätyön kehitykseen sekä sen hyötyihin ja haittoihin. Kolmannessa luvussa esitellään toimistomalleja, niiden hyviä ja huonoja puolia sekä pohditaan, miten toimistoja pystytään hyödyntämään, etteivät ne olisi tyhjillään. Viimeisessä luvussa arvioidaan tilankäytöllisiä vaatimuksia työympäristöille, toimistoympäristöjen kykyä vastata näihin vaatimuksiin sekä tulevaisuuden toimistoja. Tutkimus on tehty kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen perusteella yhteiskäyttötilat ovat toimistomalleista joustavin ratkaisu. Lisäksi ne vastaavat parhaiten yleisesti nykyisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan siis odottaa yhteiskäyttötilojen yleistyvän tulevaisuudessa. Tämä tieto hyödyntää muun muassa kiinteistön omistajia, rakennusten suunnittelijoita ja toimistotiloja vuokraavia yrityksiä.
Description
Supervisor
Puustinen, Tuulia
Thesis advisor
Toivonen, Saija
Keywords
etätyö, työympäristö, toimistomalli, hybridityö
Other note
Citation