Secure Push in Wireless Environments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(13) + 108
Series
Abstract
Yleinen viestintämalli datan saavuttamiseksi on pyyntö-vastaus malli, jota sovelletaan yleisesti asiakas-palvelin arkkitehtuureissa. Tämä malli skaalautuu heikosti laajaan mittakaavaan. Tämän vuoksi on ehdotettu asynkronista viestinvälitysmenetelmää, jossa käytetään erillisiä kirjautumis- ja huomautusvaiheita, viestien välittämiseksi vastaanottajille. Menetelmä pyrkii välittämään viestit vastaanottajille proaktiivisesti, jotta viestit olisivat vastaanottajilla ajallaan. Vastaanottajat eivät tiedä etukäteen, milloin heihin otetaan yhteyttä huomautusvaiheessa. Asynkronisen viestinvälitysmenetelmän turvallisuuteen on kiinnitetty vähän huomiota turvallisuuden tärkeydestä huolimatta. Tämän lisäksi on epäselvää, mitkä ovat langattoman ympäristön ja sovellettujen turvamekanismien vaikutukset asynkroninen viestinvälitysmenetelmän tehokkuuteen. Tässä diplomityössä ehdotetaan turvalliselle asynkroniselle viestinvälitysmenetelmälle arkkitehtuuria, joka korostaa siirtokerroksen turvallisuutta sekä huomautusviestien vastaanottajien yksityisyyttä ja todennusta langattomassa ympäristössä. Tässä arkkitehtuurissa on keskeisessä asemassa Session Initiation Protocol (SIP), jonka viestien siirtoon toteutettiin turvallinen siirtokerros. Toteutuksen vaikutukset mitattiin ja analysointiin kokeiden avulla. Kokeiden tulokset osoittavat langattoman paikallisverkkotekniikan soveltuvan asynkronisten viestien siirtoon, vaikkakin sovelletut turvamekanismit ovat vaikuttavimmat tekijät viestinvälitysmenetelmään.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Tarkoma, Sasu
Keywords
push, asynkroninen, security, turvallinen, wireless environment, viestinvälitysmenetelmä, asynchronous messaging, langaton ympäristö, SIP, SIP, DTLS, DTLS
Other note
Citation