Linjasaneeraushankkeen elinkaarikustannukset ja monitavoitearviointi

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLaine, Tuomas
dc.contributor.authorJärvinen, Miko
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorKosonen, Risto
dc.date.accessioned2017-12-18T11:47:22Z
dc.date.available2017-12-18T11:47:22Z
dc.date.issued2017-12-11
dc.description.abstractTämän diplomityön lähtökohtana on Granlund Oy:n panostaminen uuden strategian myötä linjasaneerausmarkkinoille. Työn tarkoituksena oli kehittää tekijän laaja-alaista osaamista linjasaneeraushankkeista ja laatia hankesuunnitteluvaiheeseen laskentamalli työkaluksi kustannusten vertailuun ja hankkeen monitavoitearviointia varten. Työssä laadittiin selvitys Suomen kerrostalorakentamisesta 1970-luvulla ja käytetyistä teknisistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista linjasaneerauksien toteuttamiseen. Työssä selvitettiin myös linjasaneerauksien erilaisia toteutustapoja teknisistä vaihtoehdoista eri hankemuotoihin. Työn yhteydessä laadittiin myös laskentamalli linjasaneeraushankkeiden hankesuunnitteluvaiheeseen, jolla voidaan arvioida erilaisten hankkeiden kustannuksia sekä hankintakustannusten, että 50 vuoden elinkaarikustannusten nykyarvon osalta, sekä vertailla hankkeita myös muiden tavoitteiden perusteella monitavoitearviointia hyödyntäen. Laskentamallin tuloksina saadaan eri vaihtoehtojen kustannusten ja monitavoitearvioinnin arvot, joita vertailemalla voidaan valita kulloinkin sopivin vaihtoehto tai vaihtoehdot hankkeen toteutustavaksi. Monitavoitearviointia varten työssä laadittiin myös osakaskyselyn malli, jolla voidaan hankkia tietoa eri tekijöiden painotuksille. Jokaisessa kohteessa asukkailla on erilaiset mielipiteet, jotka on otettava huomioon valittaessa hankkeen teknistä toteutustapaa. Kustannusten osalta havaittiin, että valitulla putkistojen korjaustavalla ei ole suoraan hankkeen kokonaiskustannuksiin suurta vaikutusta. Suurin osa hankkeen kokonaiskustannuksista muodostuu tehtävistä rakennusteknisistä töistä, esimerkiksi märkätilojen korjauksista. Jos halutaan säästää kustannuksissa, tulee valita korjaustapa, jolla vältetään mahdollisimman paljon raskaita rakennustöitä. Putkistojen eri korjaustapoja voidaan arvioida kuitenkin myös eri tekijöiden kuin kustannusten perusteella. Elinkaarikustannusten osalta havaittiin, että sisällyttämällä hankkeeseen energiansäästötoimenpiteitä ja huomioimalla elinkaarikustannusten laskemisessa aiheutuneet säästöt, voidaan tulevaisuuden uusimisinvestoinnit lähestulkoon kattaa saavutetuilla säästöillä, jos energian hinnan nousu jatkuu samankaltaisena. Vaihtoehtoisten hankkeen yhteyteen liitettävien energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden osuus kustannuksista on tavanomaisissa hankkeissa noin 15–20 % hankkeen kustannuksista.fi
dc.description.abstractThe basis for this thesis was the investment of Granlund Oy to the pipe renovation market due to their new strategy. The purpose of this thesis was to improve the authors knowledge about pipe renovation projects and to develop a calculation model used as a tool during project planning phase to evaluate the costs of a project and to be used for multiple criteria evaluation. For this thesis, an investigation about buildings constructed in the 1970’s in Finland was made including different technical methods used and their consequences for pipe renovation projects. Same kind on investigation was made about pipe renovations, about the technical alternatives and different project types used in these projects. Creating a calculation model was also a part of this thesis. The calculation model can be used in project planning phase to evaluate different projects. Projects can be evaluated based on investment costs and 50 years life-cycle costs and multiple criteria evaluation is also a part of the model. As results from the model costs and grade of multi-criteria evaluation can be used to choose the best way or ways for a pipe renovation project. To use the multiple criteria evaluation, a base of an inquiry for the shareholders was also made during this study. By using the inquiry, one can ask the opinions of the shareholders to get the right weightings for different criteria. Every condominium is different and the shareholders have different opinions that need to be taken in to account when choosing the way to do the pipe renovation. One result about the costs was, that when choosing the way to renovate the pipes, it does not have big of an impact for the total cost of a pipe renovation project. Large share of the costs is dependent on the amount of construction work needed to be done during the project, for example renovation of the bathrooms. If costs are wished to be reduced, a renovation method that minimises the amount of heavy construction work should be used. Different criteria than costs can also be used to evaluate different pipe renovation methods. By adding energy saving procedures to the project, the future renovation investments can nearly be covered with the savings from reducing energy costs, if energy prices keep rising. About 15–20 % of the costs of a traditional pipe renovation project is the percent-age of alternative energy saving procedures.en
dc.format.extent115+24
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29163
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201712187961
dc.language.isofien
dc.programmeMaster’s Programme in Energy Technology (EEN)fi
dc.programme.majorLVI-tekniikkafi
dc.programme.mcodeK3008fi
dc.subject.keywordlinjasaneerausfi
dc.subject.keywordelinkaarifi
dc.subject.keywordkustannuslaskentafi
dc.subject.keywordmonitavoitearviointifi
dc.titleLinjasaneeraushankkeen elinkaarikustannukset ja monitavoitearviointifi
dc.titleLife-cycle costs and multiple criteria evaluation of a pipe renovation projecten
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Järvinen_Miko_2017.pdf
Size:
3.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format