Ilmakehäkorjauskoodin kehitys vedenlaadun kaukokartoitukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Department
Department of Radio Science and Engineering
Radiotieteen ja -tekniikan laitos
Major/Subject
Space technology
Avaruustekniikka
Mcode
S-92
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
x, 75
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on kehitetty ilmakehäkorjausohjelma MERIS-satelliittidatalle. Ilmakehäkorjaus tarkoittaa maanpinnan reflektanssin arvioimista ilmakehän yläpuolella mitatun radianssin perusteella. Diplomityössä luotu MATLAB-ohjelma käyttää 6SV-säteilynkulkumallia yhdessä ilmakehän satelliittimittausten kanssa. Ohjelma syöttää 6SV-säteilynkulkumalliin aerosolien optisen paksuuden ja otsonin sekä vesihöyryn määrän ilmakehässä. 6SV-säteilynkulkumallilla lasketut ilmakehäkorjausparametrit interopoloidaan kaikiin sateliittikuvan pikseleihin. Lopuksi ilmakehäkorjausohjelma laskee ilmakehäkorjausparametreistä pinnan reflektanssin. Ohjelman arvioimaa vedenpinnan reflektanssia on verrattu sekä pintamittauksiin että MERIS Lakes -prosessoreiden ilmakehäkorjaukseen. MERIS Lakes -prosessoreiden ilmakehäkorjaus todettiin sopivammaksi vedenpinnan reflektanssin määrittämiseen. Jatkossa on kuitenkin mahdollista tutkia, voisiko 6SV-ilmakehäkorjausta käyttää maapinnan reflektanssin määrittämiseen.

In this Master's thesis project an atmospheric correction code using 6SV radiative transfer code and measurements of aerosol optical depth, total column ozone and precipitable water vapor was developed. Here an atmospheric correction means the estimation of surface reflectance based on the measurement of radiance at the top of the atmosphere. The MATLAB code, made in this Master's thesis project, computes atmospheric correction parameters at the points of a grid set on the satellite image. It interpolates the parameters in all pixels of the image. The surface reflectances estimated with the atmospheric correction code has been compared to validation data and to the atmospheric correction of MERIS Lakes processors. The atmospheric correction of MERIS Lakes processors was found to be more suitable for the atmospheric correction of water measurements. However, in the future it is possible to study if the atmospheric correction code, made in this Master's thesis project, could be used for the atmospheric correction of measurements on land area.
Description
Supervisor
Hallikainen, Martti; Prof.
Thesis advisor
Pulliainen, Jouni; Dosentti
Keywords
optical remote sensing, atmospheric correction, water quality, atmosphere, 6SV radiative transfer code, MERIS Lakes, Envisat satellite, MERIS instrument, MODIS instrument, OMI instrument, optinen kaukokartoitus, ilmakehäkorjaus, vedenlaatu, ilmakehä, 6SV-säteilynkulkumalli, MERIS Lakes, Envisat-satelliitti, MERIS-instrumentti, MODIS-instrumentti, OMI-instrumentti
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012824