Tulevaisuuden energiatehokkaat ratkaisut linjasaneerauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
57 + [13]
Series
Abstract
Energy efficiency requirements have been strained in the EU area and it is expected that the next few years will come additional measures to encourage investate in energy efficient solutions. Pipe rehabilitation with requirements of energy efficiency solutions on suburban areas will give potential entry on pipe rehabilitation that considers energy efficiency. That will raise the demand of energy efficiency solutions. Today's construction market plays pipe rehabilitation an important role and is expected to grow further when repairs of concrete houses start. Suburbs with element cover are a significant part of Finland's renovated houses and buildings in the near future. Energy-efficient solutions can be found in all HVAC systems. Their use of pipe renovations various, but it's generally profitable. The repayment periods seems to be reasonable. If the investments are made in connection with pipe rehabilitation, may unprofitable investments become profitable. The study examined the cost analysis through internal investment rate of return and repayment periods. Based on these conclusions of the different systems related to the profitability of investment and savings potential laid the foundations for an concept of energy efficient pipe rehabilitation EEP -rehabilitation. The second part contains contract bid calculation at Consti -companies in the construction of residential buildings in current status and future. Comparison of the different methods of contract calculation was made to choose for the best method.

Energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristyneet EU-alueella ja on odotettavissa että lähivuosina astuu voimaan lisätoimenpiteitä, joilla kannustetaan investoimaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Linjasaneerausten kasvaessa ja ennen kaikkea energiatehokkuusratkaisujen kannalta potentiaalisten lähiöalueiden tullessa linjasaneerausvaiheeseen, on nähtävissä markkinarako erilaisille energiatehokkuutta korottaville ratkaisuille. Tämän hetken korjausrakennusmarkkinoilla linjasaneerauksella on merkittävä asema, mutta sen odotetaan kasvavan entisestään betonielementtitalojen tullessa korjausvuoroon. Elementtilähiöt kattavat huomattavan osuuden Suomen saneerattavasta rakennuskannasta lähivuosina. Energiatehokkaita ratkaisuja löytyy kaikista LVI-järjestelmistä. Niiden hyödyntäminen linjasaneerauksen yhteydessä on tapauskohtaista, mutta yleisesti ottaen kannattavaa. Takaisinmaksuajat ovat kohtuullisia ja mikäli investoinnit tehdään linjasaneerauksen yhteydessä, voidaan säästää osassa kustannuksia ja saada jopa erillisenä tehtävät kannattamattomat investoinnit kannattaviksi. Tutkimuksessa tutkittiin kustannusanalyysin avulla investointien sisäistä korkokantaa ja takaisinmaksuaikoja. Näiden perusteella tehtiin johtopäätöksiä eri järjestelmiin liittyvien investointien kannattavuudesta ja säästöpotentiaalista. Näiden perusteella luotiin perusta energiatehokkaalle linjasaneerauskonseptille, ELS-saneeraukselle. Tutkimuksen toinen osa käsittely Consti-yhtiöiden asuintalokorjausrakentamisen tarjouslaskennan nykytilaa ja tulevaisuutta, sekä vertailtiin eri menetelmiä joihin osaston tarjouslaskenta perustuu.
Description
Supervisor
Sirén, Kai
Thesis advisor
Holopainen, Marko
Keywords
energy efficiency, energiatehokkuus, pipe rehabilitation, linjasaneeraus, investment, investointi, viability, kannattavuus
Other note
Citation