Ajan jälki - Suomalaisen kesäasumisen sisätilat ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Tämä tutkielma tarkastelee suomalaisen kesäasumisen sisätiloja ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Tutkielma pyrkii osoittamaan, kuinka suomalaisen yhteiskunnan kehitys näkyy eri aikojen sisätiloissa, ja kuinka jokainen kehitysaskel on jättänyt jälkensä ja muodostanut 2000-luvulle tyypillisen mökin sisätilan. Tarkastelen kuinka kesämökin muuttunut rooli ja merkitys kakkoskotina näkyy nykyhetken sisätiloissa. Lopuksi pohdin mökkeilyn ja sen sisätilojen tulevaisuutta, jossa tarkastelukohteenani on 2030-luku. Sisätilojen tarkastelun tueksi olen tutkinut myös suomalaista mökkeilyä ilmiönä sekä suomalaisia mökkeilijöitä. Tarkastelen aluksi suomalaisen kesäasumisen historiaa. Tutkin kuinka se on kehittynyt 1800-luvun porvariston huvilakulttuurista koko kansan suosimaksi vapaa-ajan viettotavaksi. Tarkastelen kuinka yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet mökkeilyn merkitykseen, käyttäjäryhmään, mökillä vietettyyn aikaan ja mökin tilatarpeisiin. Tarkastelen kuinka edellä mainitsemani tekijät ovat vaikuttaneet eri vuosikymmenten sisätilojen muodostumiseen. Tutkielmani ennen-osio on kirjallisuuskatsaus. Tutkielmani toinen osa käsittelee nykyhetkeä, eli 2000-lukua. 2000-luvulla mökit ovat muodostuneet kakkoskodeiksi. Kakkoskoti termin myötä sisätiloihin on alettu kiinnittää tarkemmin huomiota. Mökit muistuttavat yhä enemmän kaupunkikotia ja niissä vietetään entistä enemmän aikaa. Analysoin 2000-luvun sisätilojen pääelementtejä: tunnelmaa, tilatarpeita ja -jakoja, pintamateriaaleja, värejä, kalusteita, valoa ja valaistusta, hyvinvointia sekä ekologisuutta. Nyt-osion analysointi perustuu kuvalähteisiin, kuten Harri Hautajärven Villas and Saunas in Finland (2010) teokseen, Honkarakenteen Lomakirja- sekä Honka Frame-puutalot -katalogeihin sekä Minna Kemell-Kutvosen perheen kesämökkiin Turun saaristossa. Lopuksi pohdin kuinka muuttuva maailma ja yhteiskunta näkyvät tulevaisuuden mökkeilyssä — mikä on mökkeilyn merkitys ja kuinka se ilmenee sisätiloissa. Käytän vertailukohteenani Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2017 tekemää selvitystä tulevaisuuden mökkeilystä. Tarkastelen kuinka muun muassa Covid-19 ja ilmastokriisi vaikuttavat tulevaisuuden mökkeilyyn, ja kuinka ne muokkaavat kolme vuotta sitten laadittua näkemystä tulevasta. Historian ymmärtäminen on edellytys 2000-luvun tulkinnalle ja analysoinnille kuin myös tulevaisuuden pohdinnalle. Myös suomalaisen yhteiskunnan kehityksen linkittäminen sisätilojen kehitykseen on oleellista, sillä sisätilat heijastavat lähes aina ajalle tyypillisiä toimintatapoja, arvoja ja tyylejä. Mökkien sisätiloille oleellista on ajan jättämä jälki, joka kerrostuu vuosien saatossa ja yhdistyy uuden kanssa. Mökit ovat niin sanottuja "sukumuseoita", joihin on kehittynyt ainutlaatuinen tunnelma, ja joihin on usein suurempi tunneside kuin kaupunkikotiin.
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
Mökki, kesäasuminen, sisätilat, kakkoskoti, mökkeilijä, mökkeily, suomalainen
Other note
Citation