Simuloinnin visualisointi virtuaalitekniikalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
Tik-106
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Tietokoneavusteisella simuloinnilla pyritään saamaan tuloksia sellaisista järjestelmistä, joita ei voida mitata muilla menetelmillä riittävällä tarkkuudella. Työssä tutkitaan mahdollisuuksia simuloinnin esittämiseen kolmiulotteisen grafiikan avulla, sekä kuvataan eri visualisoinnin menetelmiä. Eri simulaatiotyypeistä rajoitutaan tarkastelemaan vain logistiikka-simulaatioita ja koulutussimulaattoreita, vaikkakin työssä esitetyt visualisointimenetelmät soveltuvat hyvin myös muiden simulaatiotyyppien visualisointiin. Työssä perehdytään kolmiulotteisen grafiikan tuottamisessa käytettäviin menetelmiin ja esitellään algoritmisia ratkaisuja tämän alueen ongelmiin. Polygonigrafiikan lisäksi tutkitaan myös mallien rakentamista matemaattisilla funktioilla. Visualisoinnin parantaminen on työn tärkeä osa-alue, jossa esitellään sekä mallien optimointialgoritmeja että esikäsitellyn valaistuksen laskemiseen käytettävää radiositeettimenetelmää. Visuaalisuuden parantamista varten tutkitaan myös varjojen generointimenetelmiä. Lisäksi tarkastelun kohteena on virtuaalitekniikan tarjoamat laitteistoratkaisut visualisoinnin tueksi. Kahden todellisen visualisointikohteen kautta pyritään antamaan kuva simuloinnin visualisointimahdollisuuksista.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Broas, Pertti
Keywords
simulation, simulointi, visualization, visualisointi, virtual technology, virtuaalitekniikka, computer graphics, tietokonegrafiikka
Other note
Citation