Erään keskiraskaan konepajan koneistuskeskushankintojen alkuselvitys päätöksentekoprosessiin asti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
3.15
Degree programme
Language
fi
Pages
113
Series
Description
Supervisor
Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Kaijasilta, Erkki
Keywords
Other note
Citation