Keittotavan vaikutus koivusulfaattimassan pintaominaisuuksiin ja vaalenevuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
Puu-19
Degree programme
Language
fi
Pages
127 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Stenius, Per
Thesis advisor
Ruohoniemi, Kimmo
Keywords
Other note
Citation