Maanhankintaluvan epääminen ja sen seurannaisvaikutukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
114+9
Series
Description
Supervisor
Myhrberg, Olavi
Thesis advisor
Frölander-Ulf, Olof
Keywords
Other note
Citation