Työn ja organisaation kehittäminen ja tutkiminen - tapausesimerkkinä kehittämishanke valtionhallinnossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Työpsykologia ja työnjohto-oppi
Mcode
Tuo-53
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 159 + liitt.
Series
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Miettinen, Asko
Keywords
Other note
Citation