Stress level of a patient during general anesthesia: measurement investigation and a user interface designing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 61 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Anestesian riittävyyteen kuuluu kolmen komponenttia: tajuttomuus, kivuttomuus ja liikkumattomuus. Potilaan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää säilyttää tasapaino näiden välillä. Spektraalinen entropia on usein käytetty potilaan tajuttomuutta mittaava parametri; Surgical Stress Index (SSI) taas on uusi parametri, joka monitoroi kipulääkityksen riittävyyttä suhteessa leikkauksen aiheuttamaan kipuun. Tässä työssä suunniteltiin SSI:n käyttöliittymä potilasvalvontamonitoriin. Tätä varten ensin tutkittiin kliinisessä ympäristössä kipu- ja nukutuslääkkeiden yhteisvaikutusta SSI:hin ja spektraaliseen entropiaan. Toiseksi vertailtiin erilaisia käyttöliittymävaihtoehtoja esittämällä niitä hoitajille ja lääkäreille. Kliininen tutkimus osoitti, että SSI ja spektraalinen entropia täydentävät toisiaan SSI:n mitatessa pääasiassa kipulääkityksen riittävyyttä ja spektraalisen entropian mitatessa pääasiassa tajuttomuuden tasoa. Siksi SSI ja spektraalinen entropia pitäisi näyttää lähellä toisiaan. Käyttäjätutkimus suositteli 2-uloitteista näyttöä, joka yhdistää SSI:n ja spektraalisen entropian.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Iiro
Thesis advisor
Uutela, Kimmo
Keywords
analgesia, analgesia, SSI, kivuttomuus, EEG, tajuttomuus, entropy, nociception, unconsciousness
Other note
Citation