Taajuusmuuttajan maasulkusuojaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Työssä tavoitteena on perehtyä taajuusmuuttajien erilaisiin maasulkuvalvontoihin ja niiden toimintaan. Taajuusmuuttajan maasulkusuojaukselle tuottaa ongelmia se, että normaalissakin käyttötilanteessa, sekä maadoitetussa että maadoittamattomassa verkossa, kaapeleiden hajakapasitanssien kautta maahan kiertävät varausvirrat. Luotettavan maasulkusuojauksen rakentaminen vaatii että nämä varausvirrat eivät anna turhaa hälytystä. Työssä perehdytään taajusmuuttajan toimintaan maasulkutilanteessa niin maadoitetussa verkossa kuin maadoittamattomassakin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin käytössä oleviin maasulun havainnointitapoihin. Työn loppuosassa tutkitaan viiden eri valmistajan taajuusmuuttajia ja niiden maasulku suojauksen toimintaa. Työssä tullaan toteamaan, että osa taajuusmuuttajista ei havaitse maasulkua. Tosin kaikkien taajuusmuuttajuen suojaus toimii, mutta osassa vian indikointi on väärä.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Johansson, Kai
Keywords
frequency converter, taajuusmuuttaja, earth fault, maasulku, earthed networks, maadoitettu verkko, unearthed networks, maadoittamaton verkko, protection, suojaus
Other note
Citation