Energiayhtiön asiakasraportointijärjestelmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Östman, Matti
Keywords
electricity markets, sähkömarkkinat, demand side management, kysynnän hallinta, object-oriented programming, olio-ohjelmointi, object class library, olioluokkakirjasto
Other note
Citation