Analysis of impact toughness at the vicinity of the weld fusion line in a S700MC steel

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-01-20
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
The objective for this master’s thesis was research ultra-high strength steel (UHSS) and characterization of impact toughness and microstructure properties at the vicinity of the fusion line and HAZ. The welding process used was conventional MIG/MAG-welding and the material was S700MC Plus. In the literature part, weldability, heat-affected zone and heat-affected zone sub-zones microstructures are discussed. Experimental part of the study weld was investigated with several mechanical tests and optical tests. Non-destructive tests used, where for example light optical microstructural pictures and scanning electron microscopy pictures were taken. Destructive tests for example Vickers microhardness, tensile and total 51 Charpy-V impact tests were carried out. Side-profiles of samples were pictured. Base material was also tested with 30 sub-sized samples.

Tässä diplomityössä tutkittiin ultralujan teräksen (UHSS) lujuusominaisuuksia hitsin lämpövyöhykkeellä olevalla fuusiolinjalla. Työssä tutkittava teräs oli ultraluja Strenx S700MC Plus. Kirjallisuusosiossa käsitellään UHSS-terästen hitsattavuutta, lämmön tuottoa ja lämpövyöhykettä sekä lämpövyöhykkeen mikrorakennetta. Kokeellisessa osiossa saadusta 700MC materiaalista valmistettiin koekappaleet, jotka hitsattiin MIG/MAG-prosessilla Aalto-yliopistolla Espoossa. Hyväksytylle hitsille ja perusaineelle tehtiin rikkovat aineenkoestukset, kuten Charpy (CVN) iskusitkeyskokeet, Vickersin mikrokovuuskokeet sekä vetokoe. Iskusitkeyskokeet suoritettiin hitsin fuusiolinjan näytteille, joita oli yhteensä 51. Alamittaiselle perusmateriaalille tehtiin 30 iskusitkeyskoetta. Rikkomattomia aineenkoestuksia olivat mikroskooppikuvat iskusauvojen sivupinnoista, elektronimikroskooppikuvat (SEM) murtopinnoista sekä perusmateriaalista.
Description
Supervisor
Vilaca, Pedro
Thesis advisor
Latifi, Hamidreza
Keywords
lujuus, S700MC, Charpy, hitsattavuus
Other note
Citation