Kotimaisten tuotantopanosten käyttövaatimus kansainvälisen kaupan esteenä ja investointitoimintaan vaikuttavana tekijänä - merkitys Meksikon maquiladora-teollisuudelle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
TULLIT, ULKOMAANKAUPPA, MEKSIKO
Other note
Citation