Tutkimus raakaraudan ja kuonan tasapainottumisesta masuunin pesän alaosaa vastaavissa olosuhteissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Materiaalien valmistustekniikka
Mcode
6.77
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Description
Supervisor
Härkki, Jouko
Thesis advisor
Ritamäki, Olaus
Keywords
Other note
Citation