Quality elements of map products

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorAhonen-Rainio, Paula
dc.contributor.advisorIngberg, Kari
dc.contributor.authorKorhonen, Kati Helena
dc.contributor.departmentMaanmittausosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorVirrantaus, Kirsi
dc.date.accessioned2020-12-04T18:36:30Z
dc.date.available2020-12-04T18:36:30Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractTyö liittyy puolustusvoimien paikkatietojen laatumalliin, ja siinä oli tarkoitus löytää karttatuotteen kuvailuun soveltuvat laatutekijät ja muodostaa niistä karttatuotteen laatumalli. Työn lähtökohta oli, että ISO 19113 -standardin mukaiset paikkatiedon laatutekijät eivät yksin riitä kuvailemaan karttatuotteen laatua. Kartan ulkonäkö on yksi tärkeimmistä sen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Se, kuinka kartan visuaalinen ilme on onnistunut, vaikuttaa kartan antaman informaation määrään ja oikeellisuuteen. Lisäksi kartan ulkonäön on oltava miellyttävä, jotta katse ei väsy karttaa tutkittaessa. Kartan ulkonäköön vaikuttavat sekä yksittäiset karttakohteet että kokonaiskuva, joka riippuu karttakohteiden lisäksi muun muassa mittakaavasta ja kartan tietotiheydestä. Karttakohteet voidaan jakaa pistemäisiin, viivamaisiin ja aluemaisiin kohteisiin sekä teksteihin. Karttakohteiden laatua voidaan kuvailla tutkimalla yksittäisiä laatutekijöitä, jotka ovat osittain päällekkäisiä kaikkien karttakohteiden kesken. Lisäksi kartan laatuun vaikuttavat kartan oheiselementit, kuten kansilehti ja merkkien selitykset. Karttatuotteen laatumallia suunniteltaessa haasteena oli karttakohteiden kattavien laatutekijöiden löytämisen lisäksi valitalaatutekijöihin liittyvät termit, joilla niitä voi kuvailla. Tämä oli oleellista, koska laatumallin tarkoituksena on toimia kartan käyttäjän apuvälineenä hänen etsiessä sopivaa karttaa tiettyyn käyttötarkoitukseen. Karttatuotteen laatutekijöitä etsittiin kirjallisuutta tutkimalla ja käyttäjiä haastattelemalla. Kartan laatua voidaan lähestyä monista eri suunnista aina kartan tarjoaman informaation määrästä ja oikeellisuudesta filosofisiin ja tuotannollisiin näkökulmiin asti. Visuaalisen lähestymistavan yhteydessä on otettava huomioon ihmisen näkökyvyn rajoitukset ja muut havaintokykyyn vaikuttavat tekijät sekä kulttuurin, tapojen ja koulutuksen vaikutukset.fi
dc.format.extent78
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91725
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450560
dc.language.isofien
dc.programme.majorKartografia ja geoinformatiikkafi
dc.programme.mcodeMaa-123fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordquality elementen
dc.subject.keywordlaatutekijäfi
dc.subject.keywordquality modelen
dc.subject.keywordlaatumallifi
dc.subject.keywordgeographic informationen
dc.subject.keywordpaikkatietofi
dc.subject.keyworddefence forcesen
dc.subject.keywordpuolustusvoimatfi
dc.subject.keywordvisualisationen
dc.subject.keywordvisuaalisuusfi
dc.titleQuality elements of map productsen
dc.titleKarttatuotteen laatutekijätfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_27760
local.aalto.idinssi25311
local.aalto.openaccessno
Files