Optoelektroniikassa käytettävien yhdistepuolijohdemateriaalien tutkiminen hitaiden positronien laitteistolla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Fysiikka
Mcode
Tfy-3
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Description
Supervisor
Hautojärvi, Pekka
Thesis advisor
Laine, Tatu
Keywords
positron spectroscopy, positronispektroskopia, compound semiconductor, yhdistepuolijohde, DX-center, ZnSe, compensation, GaInP, point defect, AlGaAs, DX-keskus, kompensaatio, pistevirhe, heteroliitos
Other note
Citation