Risk assessment for underground mining and rock excavation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Rak-32
Degree programme
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty osana Teknillisen korkeakoulun kalliorakentamisen laboratorion toteuttamaa Työsuojelurahaston kehittämishanketta "Riskien arviointi kaivoksiin ja syviin kalliotiloihin". Hankkeen kohteina olivat Inmet Mining Oy:n Pyhäsalmen kaivos, Nordkalk Oyj Abp:n Tytyrin kaivos, Polar Mining Oy:n Oriveden kaivos ja Posiva Oy:n ONKALO, joka on ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen maanalainen kallioperän tutkimustila. Diplomityön sekä kehityshankkeen tavoitteina on edistää tutkittavissa kohteissa työskentelevien työntekijöiden työturvallisuutta ja lisätä yleistä tietämystä maanalaiseen kaivos- ja louhintatyöhön liittyvistä vaaroista. Tavoitteisiin pääsemiseksi kehitettiin menetelmää "Riskien arviointi työpaikalla" sopivammaksi maanalaisen kaivos- ja louhintatyön arvioimiseksi. Arvioinnin ensimmäinen vaihe, vaarojen tunnistaminen, toteutettiin siten, että työntekijät tunnistivat itse omaan työhönsä liittyviä vaaratekijöitä. Arvioinnin toisessa vaiheessa muodostettiin eniten tunnistetuista vaaratekijöistä riskejä kahden parametrin - todennäköisyyden ja seurauksien perusteella, joiden pohjalta määritettiin riskien suuruus. Riskien poistamiseksi tai riskin suuruuden pienentämiseksi pyrittiin löytämään niihin vaikuttavia toimenpiteitä erillisen arviointiryhmän kanssa, johon kuului TKK:n riskien arviointiryhmän lisäksi edustus yritysten johdosta, työsuojeluorganisaatiosta, työterveyshuollosta sekä työntekijöistä.
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Thesis advisor
Pukkila, Jukka
Keywords
mining, louhintatyö, rock excavation, riskien arviointi, risk assessment, maanalainen, underground, kaivos, mine, työturvallisuus, work safety
Other note
Citation