Tarkastelu digitaalisen valvonnan eettisiin haasteisiin työympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018-12-14
Department
Major/Subject
Mcode
SCI3026
Degree programme
Informaatioverkostot INF
Language
fi
Pages
18
Series
Description
Supervisor
Jaatinen, Miia
Thesis advisor
Hiekkanen, Kari
Keywords
digitaalinen valvonta, digitaalinen etiikka, työntekijävalvonta, yksityisyys, eettiset haasteet
Other note
Citation