Design of industrial wireless controller network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Language
en
Pages
89 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä sopiva markkinoilla oleva langaton anturiverkkoratkaisu, joka täyttää FF-Automationin asettamat vaatimukset. Tämän ratkaisun päälle tullaan kehittämään teollisuuteen soveltuva AutoLog WCN langaton anturi- ja ohjausverkko, joka voidaan liittää Modbus-protokollan kautta muihin järjestelmiin. Anturi- ja ohjausverkon noodeille tullaan hakemaan Exi-hyväksyntä. Samalla tutkittiin langattomien anturiverkkojen soveltuvuutta ja suunnittelua teollisuusympäristöön tarjoten aiheesta käsikirjamainen teos FF- Automationille. Diplomityössä selvitettiin myös anturiverkkojen tulevaisuuden näkymiä. Kasvavat markkinat, valmis teknologia sekä yleinen tutkimuspanos langattomien anturiverkkojen ympärillä luo vahvan pohjan AutoLog WCN:n kehityshankkeelle. Langattomien anturi- ja ohjausverkkojen mahdollisuudet yhdistettynä edulliseen kustannusrakenteeseen puoltavat kehitystyön jatkamista. Langattomat ratkaisut tuovat myös uusia haasteita, jonka vuoksi alustaratkaisun valinta nousee tuotekehityksen avaintekijäksi. Diplomityössä perehdyttiin laajasti langattomien anturiverkkojen suunnittelun eri osa-alueisiin. Teollisuuden valvontasovellukset asettavat hyvin eritasoiset vaatimukset langattomien verkkojen luotettavuudelle kuin esimerkiksi kotiautomaatiosovellukset. Teollisuuteen kohdistetun langattoman anturi- ja ohjausverkon tulee sietää erilaisia häiriöitä ja ongelmatilanteita. Uudet verkon hallinnointi ja reititystekniikat sekä yhä pidemmät käyttöajat takaavat myös patterikäyttöisten anturi- ja ohjausverkkoratkaisuiden toiminnan ja valmistajien tuen pitkälle tulevaisuuteen. Pienenä yhtiön FF-Automation ei voi tai sen ei kannata kehittää kaikkea itse. Yksistään FF-Automationin tilausmäärät eivät myöskään pidä tuotantolinjoja toiminnassa, minkä vuoksi alustaratkaisu tehtiin kolmen suuren langattoman anturiverkkoratkaisun kesken. FF-Automation jatkaa langattoman anturi- ja ohjausverkon rakentamista diplomityön tulosten pohjalta käyttäen Z-Wave -teknologiaa. Diplomityö tehtiin FF-Automation Oy:n rahoittamana. Tavoitteissa onnistuttiin ja jatkossa diplomityön aikana tehty tutkimus- ja kehitystyö tulee muodostamaan perustan FF-Automation langattoman anturi- ja ohjausverkon rakentamiselle.
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Thesis advisor
Halme, Aarne
Keywords
Other note
Citation