The software component process for software reuse

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 80 s. + liitt. 10
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää ohjelmistojen komponentointiin liittyviä tekijöitä sekä teoreettisen selvitystyön että käytännön kokeilujen avulla. Työssä tutkitaan uudelleenkäytettävien ohjelmistokomponenttien hyödyntämistä, hallintaa ja tuottamista ohjelmistoprojekteissa. Ohjelmistojen komponentoinnin menetelmiä ja malleja on etsitty kirjallisuudesta. Lisäksi on hyödynnetty VTT Tietotekniikassa jo olemassa olevaa tietoutta, etenkin Software Component Factory -projektista, jonka osana diplomityötä on tehty. Työssä käsitellään ohjelmistokomponenttiluetteloiden perustamista ja yleisten ohjelmisto- ja järjestelmäarkkitehtuurien vaikutusta komponentointiin sekä seuraavia komponentointimalleja: Microsoftin COM, DCOM ja ActiveX, Sun Micro-systemsin JavaBeans ja Object Management Groupin CORBA. Lisäksi perehdytään oliopohjaisiin menetelmiin erityisesti oliosuunnittelun ratkaisumalleihin. Diplomityön käytännön osan tuloksena on toteutettu kaksi ohjelmistokomponenttia Windows NT -ympäristöön.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Berglund, Robin
Karvonen, Janne
Keywords
component model, komponentointimalli, design pattern, ohjelmistokomponentti, object-oriented, ohjelmistojen uudelleenkäyttö, software component, oliopohjainen, software reuse, oliosuunnittelun ratkaisumalli
Other note
Citation