Cartographical Description of Regional Map

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Tämän diplomityön aiheena on seudullisen yleiskartan kuvaustekniikka. Tämä työ kuuluu osana Paikkatietojen käytön kehittäminen suunnittelussa -projektiin, jossa ovat mukana Uudenmaan liitto ja YTV. Hankkeen tavoitteena on julkisessa hallinnossa kerätyn tiedon käytön edistäminen suunnittelussa, päätöksenteossa, kansalaistoiminnassa ja yritysmaailmassa. Diplomityön tavoitteena on tuottaa valmiista vektorimuotoisesta paikkatietoaineistosta seudullinen yleiskartta, joka on pohjakarttana erilaisille seudullisille teemakarttaesityksille. Diplomityössä tutkittiin pohjakartan kartografista kuvausta, kuten värejä ja yleistystä sekä laadittiin kuvaustekniikka Maanmittauslaitoksen vektorimuotoiselle (1:250 000) karttatietokanta-aineistolle. Työssä dokumentoitiin seudullisen yleiskartan aineiston tietosisältö. Seudullisen yleiskartan tavoitteena on soveltua käytettäväksi mittakaavoissa 1:250 000 -1:600 000 niin kuvaruutukarttana, kuin paperitulosteenakin. Kartan tietosisällön dokumentoinnin tarkoituksena on antaa käyttäjälle tietoa mm. kartan alkuperästä, laadusta ja sisällöstä.
Description
Supervisor
Artimo, Kirsi
Keywords
background map, kuvaustekniikka, colours, pienimittakaavainen, description of data, pohjakartta, description technique, standardointi, generalization, tietojen kuvaus, Helsinki Regional Council, Uudenmaan liitto, small scale map, vektorimuotoinen aineisto, standards, värit, vector data, yleistys
Other note
Citation