Päämääränä todellisuuden tavoittaminen. Nykytaiteen ja luonnontieteen kohtaaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
30
Series
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
nykytaide, taidekäsitykset, luonnontieteet, biotaide, taiteilijuus, tieteellinen tieto
Other note
Citation