Tietokoneohjatun analogiasäätäjän suunnittelu hydraulisia sovellutuksia varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
1.66
Degree programme
Language
fi
Pages
59
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
säätäjä, tietokoneohjattu
Other note
Citation