Pysyvien vastaavien arvonkorotukset ja niiden vaikutus pääoman tuotto- ja vakavaraisuustunnuslukuihin Suomessa ja Australiassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Tilinpäätös, Pääoma, Tuotto, Vakavaraisuus, Tunnusluvut, Suomi, Australia
Other note
Citation