Practical Test of a Quantum Key Distribution System

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-03-13
Department
Major/Subject
Advanced Materials and Photonics
Mcode
ELEC3035
Degree programme
NanoRad - Master’s Programme in Nano and Radio Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
57+8
Series
Abstract
The development of quantum computers presents a threat to the security of modern communication systems; with Shor’s algorithm, all currently used asymmetric cryptography schemes can be broken. Fortunately, secure communication is still possible in the post-quantum era using symmetric encryption algorithms, such as the Advanced Encryption Standard (AES) or the provably secure one-time pad (OTP). However, the main problem of symmetric cryptography, the key distribution, has to be solved. Quantum key distribution (QKD) uses the fundamental properties of quantum mechanics to distribute encryption keys in a provably secure manner. In this thesis, the practical applicability of QKD is examined. This is achieved by testing the performance, stability, and usability of one of the few commercially available QKD platforms, ID Quantique’s Clavis 2. The tested system was stable for multiple months in normal operation and did not require any intervention from the user. The maximum distance with the test platform was 54 km. However, at these distances, the secret key rate was only tens of bits per second. For distances below 25 km, secret key rates in the kilobits per second range were achieved. Thus, if high data rates or communication distances close to 50 km are desired, ciphers less secure than OTP have to be used. Additionally, two flaws were discovered in the tested system, one making the system unstable, and the other preventing the key distribution process from starting. Fortunately, neither issue reduces the security of the system, and both could be fixed by modifying the software. Our results show that QKD can be considered as a mature technology that is ready for practical applications and even for commercial use.

Kvanttitietokoneiden tuleva kehitys muodostaa uhan nykyaikaisten viestintäjärjestelmien ja tallennetun digitaalisen tiedon turvallisuudelle; kaikki nykyisin käytettävät epäsymmetriset salausjärjestelmät pystytään murtamaan Shorin algoritmilla. Turvallinen viestintä on kuitenkin edelleen mahdollista käyttämällä symmetrisiä salausalgoritmeja, joita ovat esimerkiksi Advanced Encryption Standard (AES) ja todistettavasti turvallinen one-time pad (OTP). Symmetrisen salauksen pääongelma, avaimien jakaminen, vaatii kuitenkin uuden teknisen ratkaisun. Kvanttiavainjakelu (QKD) käyttää kvanttimekaniikan perusominaisuuksia salausavaimien todistettavasti turvalliseen jakamiseen. Tässä diplomityössä arvioidaan QKD:n käytännön soveltuvuutta sen nykyisessä tilassa. Tämä saavutetaan testaamalla kaupallisen QKD-alustan, ID Quantiquen Clavis 2:n, suorituskykyä, vakautta ja käytettävyyttä. Tuloksien perusteella voidaan todeta, että QKD on toimiva teknologia ja valmis käytännön sovelluksiin. Testattu järjestelmä oli stabiili pitkiä aikoja normaalissa käytössä eikä vaatinut toimenpiteitä käyttäjältä. Vaikka pisin saavutettu etäisyys testatulla alustalla oli 54 km, oli avainnopeus näillä etäisyyksillä kymmeniä bittejä sekunnissa. Alle 25 km:n etäisyyksille saavutettiin kilobittien avainnopeuksia. Jos halutaan korkeita tiedonsiirtonopeuksia tai pitkiä viestintäetäisyyksiä, täytyy käyttää OTP:tä vähemmän turvallisia salausjärjestelmiä. Testatusta järjestelmästä löydettiin lisäksi kaksi vikaa, joista ensimmäinen teki järjestelmästä epävakaan ja toinen esti avainjakoprosessin aloittamisen. Kumpikaan ongelma ei kuitenkaan vähennä järjestelmän turvallisuutta, ja molemmat voidaan korjata tekemällä pieniä muutoksia systeemin ohjelmistoon.
Description
Supervisor
Tittonen, Ilkka
Thesis advisor
Tittonen, Ilkka
Keywords
quantum key distribution, QKD, cryptography, quantum information
Other note
Citation