Minimally Distortionary Implementation of Land Value Taxation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-06-08
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
35+10
Series
Abstract
This thesis assesses the practical problems and economic risks involved in implementing land value taxation, and how these can be mitigated and avoided. The thesis’s main recommendations include designing efficient and objective models and formulas to determine taxable value, as well as planning the roll out of the tax (including its timing) so that unpredictable swings in real estate prices, and hence windfall gains and losses, are minimized. I draw on literature and previous research as well as finance theory to compare previously discussed implementations and to suggest new, innovative approaches to these challenges, which are major bottlenecks in advancing towards a more efficient and fair taxation paradigm.

Tämä diplomityö arvioi käytännön haasteita ja taloudellisia riskejä, joita liittyy maan arvon verotuksen käyttöönottoon, ja ehdottaa keinoja näiden haasteiden ja riskien minimoimiseksi ja välttämiseksi. Diplomityön keskeisimmät suositukset liittyvät tehokkaiden ja objektiivisten mallien ja yhtälöiden suunnitteluun kiinteistöjen verotettavan arvon määrittämiseksi sekä maanarvoveron käyttöönoton (ml. sen ajoituksen) toteuttamiseen niin, että ennustamattomat heilahdukset kiinteistöjen arvoissa ja siten ansiottomat varallisuuden siirrot minimoidaan. Hyödynnän aiempaa kirjallisuutta ja tutkimusta sekä rahoitusteoriaa vertaillakseni aiempia toteutustapoja ja ehdottaakseni uusia, innovatiivisia lähestymistapoja kyseisiin haasteisiin, jotka ovat merkittävä este siirtymiselle kohti tehokkaampaa ja reilumpaa verotusparadigmaa.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Lillrank, Paul
Keywords
maanarvovero, valuointi, windfall-tappiot, nettonykyarvo, tehokkuustappio, verotusarvo
Other note
Citation