An organizational change management model for a service company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
105
Series
Abstract
Nykyajan liike-elämä muuttuu jatkuvasti, minkä takia muutoksenhallinnasta on tullut tärkeä osa menestyksekästä liiketoiminnan johtamista. Tämän diplomityön tavoitteena on määritellä prosessi ja metodologia, joita tarvitaan organisaation muutoksenhallinnassa palveluyrityksessä. Tämä diplomityö käsittelee monia eri organisaation muutoksenhallintamalleja. Eri mallien etuja ja huonoja puolia arvioidaan haastatteluissa, jotka toteutetaan Ruotsin Itellassa. Haastatteluiden ja kirjallisuuden perusteella kirjoitetaan ohjeistus muutoksenhallintaan. Tämän ohjeistuksen avulla riski muutoksenhallinnan epäonnistumisesta saadaan toivottavasti pienenemään.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Holmstèn, Tom-Ole
Keywords
organizational change, organisaation muutos, change implementation, muutoksen toteuttaminen, change resistance, muutosvastarinta
Other note
Citation