An Object-Oriented Implementation of an Authentication Protocol

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
8+61
Series
Abstract
Suunnitteluhahmot ja protokollasovelluskehykset ovat oliosuuntautuneen ohjelmistokehityksen työkaluja. Ne helpottavat protokollien suunnittelua tarjoamalla uudelleen käytettäviä komponentteja. Käytän tässä työssä Jacob-sovelluskehystä, joka on suunniteltu kryptografisten protokollien kehittämiseen. Avaintenhallintaan ja autentikointiin on monia algoritmeja ja protokollia. Kun kaksi osapuolta haluavat turvallisen yhteyden, heidän täytyy sopia kuinka yhteys muodostetaan. Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) tarjoaa ratkaisun avainmateriaalin ja autentikaatioinformaation vaihtoon. ISAKMP-protokolla on itsekin autentikoinnin ja avaintenhallinnan sovelluskehys. Se ei pakota käyttämään jotain tiettyä algoritmia tai protokollaa. Tässä diplomityössä on esitelty Jacob-sovelluskehys. Conduits+ sovelluskehys, johon Jacob perustuu, on myös esitelty. Tässä diplomityössä esitellään Conduits+ kaavio ISAKMP-protokollasta ja kuvataan kuinka osa tästä protokollasta on toteutettu Jacob-sovelluskehyksen avulla. Prototyyppini sisältää ISAKMP-protokollan Keksien käsittelyn ja perusviestinvaihdon.
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Nikander, Pekka
Keywords
ISAKMP, Conduits+, Jacob, framework, authentication, sovelluskehys, todennus
Other note
Citation