Network Management Emulator

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset
Mcode
Tik-109
Degree programme
Language
en
Pages
58
Series
Abstract
Työ käsittelee verkonhallintaemulaattorin rakentamista MartisDXX-verkkoon. Työssä esitellään verkonhallintaa yleisesti ja kerrotaan eri verkonhallintastandardeista. Ohjelmoidun emulaattorin toimintaperiaatteet, tietorakenne sekä käyttöliittymä esitellään tässä diplomityössä.
Description
Supervisor
Martikainen, Olli
Thesis advisor
Bexar, Kurt
Keywords
network management system, verkonhallintajärjestelmä, emulator, emulointi
Other note
Citation