Jälkikäsittelytuotteiden ja niiden jakelutapojen kehitystrendit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
04.75
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 126 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Ristimäki, Seija
Keywords
Other note
Citation