Itsekasvatus ja olemisen taito

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorTuovinen, Taneli
dc.contributor.authorSuomalainen, Joonas
dc.contributor.departmentTaiteen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Arten
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorTuovinen, Taneli
dc.date.accessioned2015-05-13T07:26:32Z
dc.date.available2015-05-13T07:26:32Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractOpinnäytetyöni on laadullinen bricolage-tutkimus itsekasvatuksellisesta olemisen harjoittamisesta. Se nivoo yhteen noin vuoden kestäneen harjoittamisprosessin, jonka taustalta olen löytänyt opettajuuteeni liittyviä tarpeita. Olemista harjoittamalla olen selvittänyt niin omaa paikkaani tässä universumissa, kuin ihmiskäsitystäni, jonka pohtimisen ja määrittelyn olen kokenut opettajaopinnoista puuttuneen. Opinnäytetyöni on saanut innoituksensa Juho Hollon (1885-1967) teoksesta Itsekasvatus ja elämisen taito (1931), jonka lisäksi merkittäviä johdattajia ovat olleet Erik Ahlman (1892-1952), John Dewey (1859-1952), sekä Lauri Rauhala (1914-). Työ sisältää kirjoitettua pohdintaa bricolagesta, olemisen harjoittamisesta, olemassaolon muodoista, sekä joitakin luonnoksia opettajuuteeni liittyen. Niiden lisäksi kuvaan esimerkinomaisesti kolmea itsekasvatusharjoitetta, sekä niiden kytkeytymistä edellämainittuihin teemoihin. Opinnäytetyössäni hahmottelen itsekasvatuksellisten harjoitteiden yhteyksiä antiikin Kreikan filosofian traditioihin, joissa filosofian harjoittaminen on ollut eräänlaista olemisen harjoittamista. Selvennän harjoittamisen kohteina olevia olemassaolon tasoja Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen kautta, ja luonnostelen niiden yhteyksiä opettajuuteeni. Lisäksi ehdotan tutkimuksen muodoksi ja menetelmäksi bricolagea, joka on vastannut pragmatistiseen pyrkimykseen ratkaista kokemuksessa esiin noussut ongelmatilanne. Tämä työ on puheenvuoro oman toiminnan merkitysten etsimisen, filosofian harjoittamisen, sekä ihmiskäsityksen artikuloinnin tärkeyden puolesta opettajan ammatin pohjalle.fi
dc.description.abstractMy master's thesis is a qualitative bricolage study of an autopedagogical method to practice one ́s being. It brings together a series of exercises and thinking processes, which I have found necessary as a graduating teacher. By practicing being I have been researching my orientation in this universe. I have tried to articulate my idea of a human being, which is something that my pedagogical studies have lacked. My thesis is inspired by Juho Hollo's (1885-1967) book ”Itsekasvatus ja elämisen taito” (1931) and other quides have been Erik Ahlman (1892-1952), John Dewey (1859-1952) and Lauri Rauhala (1914-). This thesis includes reflections on 1) bricolage as a research attitude, 2) method of practicing being, 3) forms of my existence, 4) some generic sketches on how these themes connect to my teachership. In my master's thesis I will outline connections from my autopedagogical practices to the philosophical traditions of ancient Greek, where the practicing philosophy has been a kind of ”practice of being”. I will clarify some targets of these practices by Lauri Rauhala's holistic conception of human being. I also propose ”bricolage” as a form and a method for an artistic research. This work is a statement for researching the meanings of one's own actions, it ́s a statement for the philosopical practices, as well as a statement for the importance of making visible to others your idea of being human when working as a teacher.en
dc.format.extent102
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15940
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201505132599
dc.language.isofien
dc.locationP1 OPINNÄYTTEET D 2015 Suomalainen
dc.programmeKuvataidekasvatusfi
dc.programmeArt Educationen
dc.subject.keywordbricolagefi
dc.subject.keywordolemassaolon muodotfi
dc.subject.keywordharjoittaminenfi
dc.subject.keywordihmiskäsitysfi
dc.subject.keyworditsekasvatusfi
dc.titleItsekasvatus ja olemisen taitofi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.barcode1210029013
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Suomalainen_Joonas_2015.pdf
Size:
9.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format