Precise and Reliable Time Distribution in the Power Transmission System

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-03-26
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
8+70
Series
Abstract
This master’s thesis is about time distribution that supports substation applications needed for power transmission. The work was done for the Telecommunication department of Finland’s power transmission system operator Fingrid Oyj. This thesis answers to the following question: What is the need for accurate and synchronized time in power substations and how it will be delivered? Fingrid’s telecommunication network supports the power transmission grid and its operation. Telecommunication network can distribute time to power substations for the applications that need synchronized and accurate time. Current telecommunication equipment used in Fingrid is getting old and new techniques are planned to be implemented. When Fingrid is acquiring new communication equipment, they need to set requirements on the capability to distribute time. This thesis is an initial effort to investigate time distribution requirements for Fingrid’s needs. This thesis aids Fingrid Telecommunication department to define requirements for time distribution. For this thesis, I met with multiple Fingrid professionals, telecommunication device suppliers and time distribution researchers. This thesis answers to its research questions by means of a literature review and interviews.

Tämä diplomityö käsittelee ajansiirron vaikutusta sähköasemasovellusten toimintaan. Työ tehtiin Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tietoliikenneyksikölle. Fingridin tietoliikenneverkko on osa kantaverkkoa ja mahdollistaa sähköjärjestelmän toiminteita. Tietoliikenneverkon yksi palvelu on synkronoidun ajan siirtäminen sähköasemille. Nykyinen tietoliikennetekniikka on vanhenemassa ja uutta laitteistoa suunnitellaan hankittavaksi ja testattavaksi. Tämän diplomityön tarkoitus on selvittää mikä on järkevä tapa toteuttaa ajan siirto ja kuinka tarkkaa sen pitää olla. Työ auttaa tietoliikenneyksikköä hankinnan vaatimusmäärittelyssä ajansiirron osalta. Työtä varten on tavattu monia Fingridin asiantuntijoita, tietoliikennelaitetoimittajia sekä ajansiirron asiantuntijoita. Työ vastaa tutkimuskysymykseen kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen perusteella.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Tanner, Sampsamatti
Keywords
time, time distribution, power system, PTP, time accuracy
Other note
Citation