Sulfaatinpelkistäjäbakteerien hyödyntäminen happamien kaivosvesien käsittelyssä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
120+
Series
Description
Supervisor
Kiuru, Heikki
Thesis advisor
Vanhanen-Riekkola, Marja
Keywords
acid mine drainage, happamat kaivosvedet, sulphate reduction, sulfaatin pelkistys, reactive barrier, reaktiivinen seinämä, infiltration bed, suotopatja, compostmaterial, kompostimateriaali
Other note
Citation