Concept for a Part-Time Dwelling Icluding Services

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorOinas, Marko
dc.contributor.authorLehtomäki, Eero
dc.contributor.departmentInsinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKiiras, Juhani
dc.date.accessioned2020-12-05T15:05:40Z
dc.date.available2020-12-05T15:05:40Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractThe scope of the study was to create a new concept for part-time dwelling. Purpose of the concept is to create a greater market for housing construction by making buying an apartment economically appealing for persons it earlier was not. This is achieved by offering an apartment renting service for the time person does not use the apartment himself. Therefore, buying an apartment can become economically viable for person that have periodical of recurring need for apartment. Result of the study was description of concept that, consist of market research, mapping of potential partners, defining potential locations, specifying requirements for program and creating options for amenities to be included in concept. Market research was done to chart existing concepts and their users. Potential apartment owners in concept are commuters (long distance), companies and investors. Apartment users consist of same people that normally use hotels or serviced apartments. Owner and user groups set requirements for individual projects location, program, services and partner. Partner has a critical role in the concept because partner implements appurtenant-renting service. Therefore, special care has to be taken while choosing a partner. Decision of amenities and services offered in a single project is made individually for each project. Always offered amenities and services are apartment-renting and housekeeping. Locations suitability for concept is defined by following factors: price level, traffic connection, services and amount of workplaces. This study defines features that make each individual factor suitable for concept. Locations suitability has to be defined separately for each project. In general, locations that are in regional centres by main routes are suitable for concept. Suitable locations are for example Otaniemi, Leppävaara, Vallila and Tikkurila. As what comes to projects program, characteristics of concept set demands for common areas, apartment sizes and floor plans. This study came to conclusion that created concept meets the requirements that were set upon it. Pilot project of this concept is planned to be carried out in near future. It is important that concept is developed further based on experiences of pilot project. By creating concept that meets requirements of group that has earlier been ignored can all participants gain added value from it.en
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli kehittää osa-aikaisen omistusasumisen konsepti. Konseptin avulla on tarkoitus laajentaa asuinrakentamisen markkinoita tekemällä omistusasuminen kannattavaksi kohderyhmille, joille se ei aiemmin ollut. Tämä toteutetaan tarjoamalle omistajalle asunnon vuokrauspalvelua ajalle, jolloin hän ei itse käytä asuntoa. Asunnon omistaminen tulee tällöin kannattavammaksi henkilölle, jolla on jaksottainen tai toistuva käyttötarve asunnolle. Tutkimustuloksena syntyi konseptin kuvaus, joka koostuu markkinoiden ja potentiaalisten yhteistyökumppanien kartoittamisesta, palvelukokonaisuuksien selvittämisestä, ohjelman vaatimusten asettamisesta sekä sijainnilta vaadittavien ominaisuuksien määrittämisestä. Markkinoiden kartoittamiseksi tutkittiin nykyisiä osa-aikaisen asumisen konsepteja käyttäjäryhmineen. Potentiaaliset pääomistajaryhmät ovat työmatkasukkuloijat, yritykset ja sijoittajat. Käyttäjät koostuvat normaaleista hotelli- ja huoneistohotellipalveluiden käyttäjistä. Omistaja- ja käyttäjäryhmät asettavat vaatimuksia kohteen saannille, ohjelmalle, palveluille ja yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanin valinnalla on konseptissa keskeinen rooli, sillä yhteistyökumppani toteuttaa käytännössä konseptin toiminnan kannalta kriittisen vuokrauspalvelun. Yksitäisen kohteen palvelukuvaus muodostetaan kohdekohtaisesti. Kohteessa tarjottavat palvelut riippuvat kohteen erityispiirteistä sekä yhteistyökumppanista. Aina tarjottavia palveluita ovat vuokraus-, siivous- ja liinavaatepalvelu. Vuokrauspalvelu voidaan toteuttaa joko kohteen lähistöltä tai etäpalveluna. Rakennettavan kohteen sijainnin kannalta merkityksellisiä tekijöitä ovat alueen hintataso, liikenneyhteydet, palvelut ja työpaikkojen määrä. Työssä on määritetty kullekin sijainnin tekijälle ominaisuudet, jotka tekevät siitä potentiaalisen konseptille. Sijainnin soveltuvuus yksittäiselle kohteelle tulee aina punnita tapauskohtaisesti. Yleisesti konseptille sopivia alueita ovat muun muassa Otaniemi, Leppävaara, Vallila ja Tikkurila. Ohjelman osalta konsepti asettaa vaatimuksia kohteen yhteistiloille, huoneistojakaumalle ja huoneistojen pohjaratkaisuille. Tutkimuksen perusteella konseptin käynnistämiselle on olemassa vaadittavat edellytykset. Konseptista on suunniteltu toteutettavaksi pilottikohde. Konseptin jatkokehittäminen saatujen kokemusten perusteella on tärkeää. Onnistuessa konseptilla voidaan saavuttaa lisäarvoa sen kaikille osapuolille.fi
dc.format.extent91 + [2]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97165
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555999
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsuitesen
dc.subject.keywordsuitesfi
dc.subject.keywordconcept creatingen
dc.subject.keywordkonseptin luontifi
dc.subject.keywordpart-time dwellingen
dc.subject.keywordosa-aikainen asuminenfi
dc.subject.keywordresidential building productionen
dc.subject.keywordasuinrakentaminenfi
dc.subject.keywordaccommodationen
dc.subject.keywordmajoitusfi
dc.subject.keywordserviced apartmenten
dc.titleConcept for a Part-Time Dwelling Icluding Servicesen
dc.titleAsumista ja palveluita yhdistävä osa-aikaisen asumisen konseptifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_18394
local.aalto.idinssi39491
local.aalto.openaccessno
Files