The prospects of the European HID lighting market

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
en
Pages
69
Series
Abstract
Tämä diplomityö tehtiin yhteistyössä Helvar Oy Ab:n kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suurpainepurkauslamppuvalaistuksen kehitysnäkymiä Euroopassa niin tekniikan kuin markkinoidenkin osalta. Työ suoritettiin kvalitatiivisena ja kvantitatiivisena markkinatutkimuksena ja ensisijainen tiedonhankintamuoto oli haastattelut kaikkien valaistusklusterin osapuolien kanssa. Euroopan HlD-lamppumarkkinoiden koko on tällä hetkellä n. 34-38 miljoonaa lamppua vuodessa. Tästä monimetallilamppujen osuus on noin 18%, suurpainenatriumlamppujen 36% ja elohopealamppujen 47%. Uusien asennusten osuutta lamppumarkkinoista on erittäin vaikea selvittää, mutta lopputuloksena päädyttiin n. 30%:iin markkinoista eli 11-12 miljoonaan lamppuun vuodessa. Tämä on myös liitäntälaitemarkkinoiden koko vuonna 1999. Lamppumarkkinoiden kasvunopeus on n. 34% vuodessa. Monimetallilamput kasvavat nopeimmin, suurpainenatriumlamput samalla nopeudella kokonaismarkkinoiden kanssa ja elohopealamppumarkkinat kutistuvat hitaasti. Maantieteellisesti vahvin kasvualue on Itä-Eurooppa, sillä siellä valaistus on yleisesti voimakkaasti lisääntymässä talouskasvun seurauksena. Elohopealamppujen tekninen kehittäminen on päättynyt ja kaikki niihin liittyvät investoinnit kohdistuvat tuotantoteknologian parantamiseen. Suurpainenatriumlamput (HPS) valtaavat tie- ja katuvalaistuksessa markkinoita elohopea- ja pienpainenatriumlampuilta. HPS lamppujen kehitystyö kohdistuu polttoikään ja valotehokkuuteen, sillä värintoistoa on vaikea parantaa ilman, että em. ominaisuudet kärsivät ratkaisevasti. Monimetallilamput (MH) ovat nopeiten kehittyvä suurpainepurkauslamppuryhmä. MH lamppujen tuotekehitys kohdistuu pääasiassa valonlaadullisiin ominaisuuksiin sekä kuolleisuuden pienentämiseen. Uudet keraamisella purkausputkella varustetut lamput ovat ratkaisseet monia MH lamppuihin liittyneitä ongelmia ja ne tulevatkin mitä todennäköisimmin valtaamaan MH markkinat melko nopeasti. Sovellusalueista nopeimmin kasvavia ovat arkkitehtoninen ulkovalaistus, myymälävalaistus, julkisten tilojen alasvalot, sekä projektorit. Kaikissa em. sovelluksissa käytetään pääasiassa MH lamppuja. Koko Euroopassa vallitseva trendi on kaunistaa kaupunkialueita valaisemalla puistoja, patsaita, julkisivuja ja muita arkkitehtonisia kohteita. HID lamppujen elektronisille liitäntälaitteille on selkeä tarve, mutta markkinavolyymit ovat vielä pieniä. Himmennyksen tarve ei ole yhtä selkeä, mutta tietyissä erikoissovelluksissa se mahdollistaisi MH lamppujen laajemman käytön. Tarve sekä elektronilikalle että himmennykselle on kehittynyt voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana ja lupaavimmat markkina-alueet ovat Iso-Britannia ja Skandinavia.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Haahti, Petri
Keywords
HID, purkauslamput, discharge lamps, monimetallilamput, metal halide lamps, suurpainenatriumlamput, high pressure sodium lamps, elohopealamput, high pressure mercury lamps, kuristimet, ballasts, valonsäätö, lighting control HID, valaistusmarkkinat, lighting market
Other note
Citation