Taiteen kandidaatin tutkinnon opinnäytetyö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muoti
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta, produktiivisesta- ja kirjallisesta osiosta. Produktiivisena osuutena toimii syksyn 2016 ja kevään 2017 välisenä aikana toteutettu kuuden asukokonaisuuden mallisto, joka esiteltiin Aalto-yliopiston muotinäytöksessä Näytös17. Opinnäytteen kirjallinen osuus tarkastelee produktiivisen osuuden prosessia taustatutkimuksesta lopulliseen mallistoon asti, käyden projektin läpi vaihe vaiheelta. Teksti koostuu pääosin ajatuksistani prosessin aikana, joiden kautta olen tutkinut mallistoa ja itseäni tekijänä. Projektin alussa, malliston aiheita etsiessä, tunnistin kiinnostukseni vaatteissa kohdistuvan erityisesti siihen tunnelmaan jonka ne välittävät. Tätä kautta mallistoni katoksi muodostui tunnelmalähtöinen suunnittelu. Sen avaama alusta mahdollisti liikkuvan ja impulsiivisen työskentelyn, kuitenkin tavoitteellisen aiheen alla. Mallisto tutkii myös vaatteen kokemuksellisuutta henkisesti ja fyysisesti, pyrkien muodostamaan kuvaa vaatteen mukavuuden luovista tekijöistä. Kirjallinen osuus avaa malliston taustalla olleita ajatuksia, pyrkien syventämään kuvaa sen kokonaisprosessista ja perustelemaan sen aikana tekemiäni valintoja. Produktion taustalla oli tarkoitus oppia itsestään tekijänä sekä pohtimaan omaa suhtautumista vaatteisiin ja luovaan prosessin yleisesti. Malliston taustalla toiminut tunnelmalähtöinen taustatutkimus, ja sen käsitteleminen kommunikointiharjoituksena, ajoi minut tarkastelemaan esteettisiä kriteereitäni ja työstämään niitä. Subjektiivisen näkemyksen jäsenteleminen visuaaliseen, toiselle ymmärrettävään muotoon, toimi kattona projektille, suunnaten täten keskittymiseni vähintään yhtä paljon prosessiin malliston takana kuin sen lopulliseen ulkomuotoon. Omien työskentely- ja lähestymistapojen tarkastelemiseen käytin välineenä muun muassa intuitiivisen tekemisen sekä keskittymisen etsimistä.
Description
Supervisor
Laitinen, Tuomas
Thesis advisor
Leppisaari, Anna-Mari
Keywords
muoti, tunnelma, mukavuus, musiikki
Other note
Citation