Hakatornit Oy:n 9-kerroksisen, runkorakenteisen asuntorakennuksen rakennepiirustusten laatiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1952
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
127 s. + liitt. 3 s. + 24 piirrosta
Series
Description
Supervisor
Vähäkallio, T. R.
Keywords
Other note
Citation