Systematization of rock grouting design

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSalmelainen, Juha
dc.contributor.authorJääskeläinen, Paavo
dc.contributor.departmentRakennus- ja ympäristötekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSärkkä, Pekka
dc.date.accessioned2020-12-05T10:22:41Z
dc.date.available2020-12-05T10:22:41Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractInjektointisuunnittelua ohjaa luonteeltaan varsin systemaattinen injektointiprosessin rakenne, joka mahdollistaa suunnittelussa tietyn systematiikan. Prosessin rajoitteet rajoittavat myös suunnitteluratkaisuja, jolloin suunnittelussa usein saavutetaan varsin samankaltaisia ratkaisuja. Tämän työn tarkoituksena on systematisoida injektointiprosessin suunnittelu tarjoamalla menetelmiä suunnittelulle sekä auttaa ymmärtämään injektointiprosessin kulku, jotta työn suunnittelu olisi mahdollista. Injektointi voidaan toteuttaa kahdella menetelmällä, jotka ovat esi-injektointi ja jälki-injektointi. Kallion tiiveys ja rakennettavan tilan tiiveystavoite ohjaavat injektointityön laajuutta. Kallion vedenjohtavuutta voidaan tutkia vesimenekkikokeiden avulla. Vesimenekkikokeiden avulla voidaan määrittää kalliotilan rakentamisessa tarvittavan injektoinnin määrä. Toisin sanoen tiiveystavoitteiden avulla voidaan määrittää vesimenekkikokeelle raja-arvo, joka määrää injektoinnin. Injektointi voidaan suorittaa sekä sementtipohjaisilla että kemiallisilla injektointiaineilla. Pääasiallisesti injektointi suoritetaan sementtipohjaisilla injektointiaineilla, sillä ne ovat ympäristön kannalta turvallisempia käyttää. Injektointimassan ominaisuuksia voidaan tarkastaa kokein, joita tiiveysluokasta riippuen käytetään myös laadunvalvonnassa työn aikana. Kalliorakennuskohteen suunnittelu koostuu useasta vaiheesta, joista injektointisuunnittelun pääpaino kohdistuu urakkalaskenta-,toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen. Pääasialliset suunnitelmat tehdään urakkalaskenta- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Jälki-injektoinnin suunnittelu tehdään sen luonteesta johtuen vasta rakentamisen aikana.fi
dc.format.extent76 s. + liitt. 6
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94292
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553126
dc.language.isofien
dc.programme.majorKalliorakentaminenfi
dc.programme.mcodeRak-32fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleSystematization of rock grouting designen
dc.titleKallioinjektoinnin suunnittelun systematisointifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_91196
local.aalto.idinssi33079
local.aalto.openaccessno
Files